Spirituele Astrologie

Op zoek naar inzicht en antwoorden op levensvragen? Je horoscoop wijst de weg!

"Een kind wordt op die dag en dat uur geboren waarop de hemelse stralen in wiskundige harmonie zijn met zijn individuele levensdoel." (Sri Yukteswar - Indiase yogi)

Je kunt kiezen uit:


*
Geboortehoroscoop

-Waarom loop ik steeds tegen

  bepaalde dingen aan?
- Welke thema's en lessen willen er
  in mijn leven uitgewerkt worden? 
- Hoe kan ik zin geven aan mijn
  bestaan?
- Wat is mijn levensdoel?
- Hoe kan ik spiritueel groeien?
- Waar liggen mijn ware
  talenten/kwaliteiten?
- Wat blokkeert mij om voluit te
  leven?
- Waar ligt mijn onbewuste angst? 
- Wanneer kan er een doorbraak op
  mijn levenspad komen?

* Jaarhoroscoop  (van een jaar naar keuze).
- Welke thema’s staan er op de voorgrond?
- Welke ontwikkelingen doen zich voor?
- Zijn er nieuwe kansen en groeimogelijkheden
  te verwachten?
- Ik sta momenteel op een kruispunt in mijn
  leven, welke weg kan ik het beste kiezen?
- Is dit een goede periode om dingen af te
  sluiten en ruimte te scheppen voor nieuwe
  ontwikkelingen?

 


*
 Relatie-horoscoop

- Welke pijnpunten raken wij in elkaar?
- Welke specifieke thema's horen bij onze
  relatie? 

- Wat verbindt ons? Waar zit onze kracht en
  waar liggen onze uitdagingen?

- Hoe kunnen wij onze relatie verdiepen?

* Ba
by-/Kinderhoroscoop 

- Welke thema’s staan er in het leven van ons
  kind centraal?
- Over welke specifieke talenten en
  kwaliteiten beschikt ons kind?
- Hoe kunnen wij als ouders ons kind het
  beste ondersteunen/begeleiden?

* Schriftelijke horoscoopduiding
- Een overzicht van wat er in de
  geboortehoroscoop zoal te 'lezen' valt.

 
Er kunnen uiteraard ook eigen vragen ingebracht worden.

Let op: voor een horoscoop-consult is ook de exacte GEBOORTETIJD nodig.
Deze is eventueel op te vragen bij de gemeente waar je geboren bent.